Ogłaszają nabór na rok szkolny 2015/2016 do:

I GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY

 • Klasa tabletowa
 • Klasa euro tabletowa
Nauka bez papierowych podręczników.

Kryteria przyjęcia do klasy Euro tabletowej-średnia ocen 4 i powyżej.
W KLASIE EURO TABLETOWEJ ZWIĘKSZONA ILOŚĆ GODZIN JĘZYKÓW OBCYCH, NIEKTÓRE ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ I INNYCH UCZELNIACH. WYJAZDY STUDYJNE ZA GRANICĄ. KLASY DO 15 OSÓB.

I LICEUM DLA MŁODZIEŻY do klas:

 • euro tabletowej,
 • wojskowej,
 • ratownictwa medycznego,
 • policyjnej,
 • pożarnictwa,
 • straży granicznej,
 • językowej,
 • ogólnej.

Kryteria przyjęcia do klasy Euro tabletowej-średnia ocen 4 i powyżej.
W KLASIE EURO TABLETOWEJ ZWIĘKSZONA ILOŚĆ GODZIN JĘZYKÓW OBCYCH, NIEKTÓRE ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ I INNYCH UCZELNIACH. WYJAZDY STUDYJNE ZA GRANICĄ. KLASY DO 15 OSÓB.

I TECHNIKUM EKONOMICZNO-INFORMATYCZNE dla młodzieży, kierunki kształcenia:

 • Technik Ekonomista,
 • Technik Informatyk
 

Nabór do klas pierwszych wymienionych szkół w roku szkolnym 2014/2015 odbywa się od 1 kwietnia 2014r. w szczególnych przypadkach przez cały rok szkolny. Podania składamy w sekretariacie szkoły, który mieści się w:

BIAŁOGARD ul. MICKIEWICZA 24, tel. 94 312 41 69 lub 604 853 060.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci do liceum/technikumKandydaci do gimnazjum
podanie do Liceum Ogólnokształcącego
podanie do Technikum
podanie do Gimnazjum
świadectwo ukończenia gimnazjumświadectwo ukończenia szkoły podstawowej
świadectwo testu gimnazjalnegozaświadczenia z testów po szkole podstawowej
karta zdrowiakarta zdrowia
3 zdjęcia3 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w określonym zawodzie. (dotyczy kandydatów do technikum)  

BEZ WPISOWEGO!
BEZ OPŁAT WAKACYJNYCH!

PRZYJDŹ! ZOBACZ! WYBIERZ!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Od 1 września 2012 r. do szkół ponadgimnazjalnych weszła nowa podstawa programowa powiązana ze zmianami programowymi w gimnazjum. Program szkół w myśl zmian będzie miał charakter ciągły. Oznacza to, ze treści nauczania realizowane w gimnazjum będą kontynuowane w pierwszej klasie liceum jako podstawa kształcenia ogólnego. Od klasy drugiej uczeń będzie mógł się skoncentrować na treściach, które będą mu niezbędne w dalszym kształceniu- będzie mógł wybierać przedmioty (2-4), które realizowane będą na poziomie rozszerzonym.
Oferta naszej szkoły powstaje z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczniów, ich predyspozycji i potrzeb.

Drogi Uczniu! Decyzję o wyborze przedmiotów, których będziesz się uczył w zakresie rozszerzonym, podejmujesz Ty. My, jako szkoła, w tym wyborze będziemy Cię wspierać i wskazywać różne możliwości. Przedmioty, które będziesz realizował na poziomie rozszerzonym, wybierzesz pod koniec klasy pierwszej. Będą one realizowane do klasy drugiej. Gdyby Twój wybór rozminął się z planami życiowymi, NIE MARTW SIĘ! Będziesz mógł zmienić wybrane przez siebie przedmioty w ciągu dwóch miesięcy klasy drugiej tj. do końca października. Taka zmiana pociągnie za sobą konieczność uzupełnienia różnic programowych, ale nie zostaniesz z tym problemem sam. Nauczyciele Ci pomogą.

Oprócz wymaganych dokumentów do obu szkół przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjną, na którą zapraszamy młodzież wraz z rodzicami.

OPRÓCZ ZAJĘC LEKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK MULTIMEDIALNYCH CZEKAJĄ NA WAS:

 • ZAJĘCIA NA BASENIE,
 • AKTYWNA TURYSTYKA,
 • SAMOOBRONA,
 • ZAJĘCIA STRZELECKIE,
 • PODSTAWY PRAWA I EKONOMII,
 • AKADEMIA URODY DLA DZIEWCZĄT,
 • AKADEMIA UMYSŁU.
 • AKADEMIA UCZUĆ I EMOCJI
 • AKADEMIA MŁODEGO DŻENTELMENA
 • AKADEMIA OLIMPIJCZYKA
 • AKADEMIA SPORTU
 • AKADEMIA TEATRU
 • ZIELONE SZKOŁY I OBOZY PRZETRWANIA
 • UNIWERSYTET DZIECIĘCY "SZKOŁY SUKCES"